EGT1002 – Eğitim Sosyolojisi

Dersin Kapsamı
Eğitim sosyolojisi, başlıca bilimlerden sosyoloji ve eğitimin kesiştiği konuları inceleyen bir alt bilim dalıdır. Hem toplumbilimin konularını inceler, hem de bu konuların eğitim ile ilgisini merak eder. Hem eğitimin toplum içindeki rolünü araştırır, hem de toplumbilimin eğitim ile etkileşimini ortaya koymaya çalışır. Kısaca bu derste iki beşeri bilimin birbiri ile etkileşimini, birbirlerinden nasıl yararlandıklarını ve farklı toplumbilim konularına nasıl yanıtlar verdiğini inceleyeceğiz.

Dersin Hedefleri
Bu dersin sonunda eğitim sosyoloji hakkında temel bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Bu doğrultuda dersin sonunda:
(1) eğitim sosyolojisinin hangi konuları incelediğini,
(2) sosyolojinin nasıl bir bilim olduğunu,
(3) başlıca toplumbilim kuramlarını ve bu kuramları oluşturan kişileri,
(4) eğitim ve toplumbilimin etkileşimini
öğreneceksiniz.

Haftalık Program
Hafta 1: Tanışma ve ders ile ilgili tanıtım.
Ödev: (1) Eğitim ve sosyoloji terimlerini kendinizce tanımlayınız. (2) Anayasa’da yer alan eğitim ile ilgili maddeyi bulup yeniden yazmaya çalışınız.

Hafta 2: Temel kavramlar 1: Bilim, eğitim, sosyoloji.
Etkinlikler: (1) Grup çalışması: Yeni ülkede eğitim nasıl olmalı? (2) Tartışma: Bilim nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? (3) Toplumbilim yapalım!
Ödev:

Hafta 3: Temel kavramlar 2:
Hafta 4: Sosyolojinin öncüleri: Emile Durkheim
Hafta 5: Sosyolojinin öncüleri: Karl Marx
Hafta 6: Sosyolojinin öncüleri: Max Weber
Hafta 7: Sınav
Hafta 8: Teoriler: İşlevselcilik ve yapısalcılık
Hafta 9: Teoriler: Sembolik etkileşimcilik ve çatışma kuramı
Hafta 10: Teoriler: Eleştirel teori ve fenomeloji
Hafta 11: Toplumsal süreçler: sosyalleşme, sosyal tabakalaşma
Hafta 12: Toplumsal kurallar: aile, din, ekonomi, adalet
Hafta 13: Türkiye’de eğitim sosyolojisi: Ziya Gökalp
Hafta 14: Bir öge olarak okul

Değerlendirme
Ara sınav: %40
Dönem sonu sınavı: %60

Ayrıca her hafta sizlere araştırmanızı isteğim konular olacaktır.